• slider
  • slider

Các lớp ngữ nghĩa trong tiếng Ba Lan

Bạn gặp rắc rối trong việc học ngữ pháp? Bạn thấy khá khó khăn khi phải phân biệt các động từ trong quá trình giao tiếp và làm các bài kiểm tra đánh gia? Cũng giống như tiếng Anh, tiếng Ba Lan cũng có các đại từ dùng để sử dụng trong việc giao tiếp bằng tiếng Ba Lan, nhưng làm sao để sử dụng đúng cách và biết kết hợp câu trong tiếng Ba Lan là như thế nào?
Bạn gặp rắc rối trong việc học ngữ pháp? Bạn thấy khá khó khăn khi phải phân biệt các động từ trong quá trình giao tiếp và làm các bài kiểm tra đánh gia? Cũng giống như tiếng Anh, hoc tieng ba lan cũng có các đại từ dùng để sử dụng trong việc giao tiếp bằng tiếng Ba Lan, nhưng làm sao để sử dụng đúng cách và biết kết hợp câu trong tiếng Ba Lan là như thế nào? 

Bài viết dưới đây sẽ gợi ý cho bạn và cung cấp cho bạn thêm một số kiến thức cơ bản về các lớp động từ xuất hiện trong ngôn ngữ Ba Lan. Hãy tham khảo và áp dụng vào việc học của bản thân nhé. Với mục đích học tập và giảng dạy các động từ tiếng Ba Lan, thông thường thì tất cả các động từ được chia thành một trong bốn nhóm, hoặc các lớp khác nhau, trong đó các quy tắc riêng cho từng lớp thứ nhất, thứ hai và thứ ba được sử dụng trong số nhiều và số ít. 

Như với tất cả các ngữ pháp, các quy tắc này không phải là phương tiện cứng và nhanh và có một loạt các lớp phụ và ngoại lệ cho động từ trong mỗi lớp, nhưng bây giờ nó không đáng đáng lo ngại về điều này, bởi vì các quy tắc học tập thường không phải là hiệu quả khi chọn những dị thường này khi bạn đi cùng (đặc biệt là học tiếng Ba Lan). Tuy nhiên, bạn nên làm quen với những hậu tố phổ biến ở mỗi lớp, vì điều này sẽ cho phép bạn sử dụng động từ một cách tự tin hơn đối với nhiều đối tượng câu khác nhau (tôi, bạn, anh ấy, cô ấy, họ, chúng tôi).

 

Các lớp động từ tiếng Ba Lan


Kết thúc bằng động từ là một việc khó khăn lớn đối với nhiều người học tiếng Ba Lan. Thật khó để làm quen với việc đặt câu hỏi với một kết thúc và nhận câu trả lời với người khác, hoặc thực sự là làm ngược lại và thay đổi kết thúc của bạn để phản ánh một chủ đề mới. Ví dụ, nếu tôi hỏi một ai đó nếu họ có hành tây không - "masz cebulę" - họ có thể trả lời tôi bằng cách sử dụng động từ tương tự ("có"), nhưng với một kết thúc khác - "tak, mam cebulę". Các lớp động từ này làm cho các sinh viên Ba Lan dễ dàng nhận ra ai đang giải quyết hoặc đề cập đến khi họ sử dụng động từ.
 
Các lớp ngữ nghĩa trong tiếng Ba Lan
Ngữ pháp tiếng Ba Lan
 

Động từ tiếng Ba Lan thứ nhất


Sự kết thúc của động từ lớp thứ nhất là: -ę (thứ nhất), -esz (thứ hai số nhiều), -e (thứ ba), -se (thứ nhất số nhiều), -acie (thứ ba số nhiều), -ą (third person plural) .

Đây là một ví dụ của động từ lớp thứ nhất với các liên từ của nó: [infinitive] móc (để có thể), mogę  (tôi có thể), możesz (bạn có thể), on / ona może(anh/cô ấy có thể), możemy (chúng tôi có thể), możecie (bạn có thể), oni/one mogą (họ có thể).

Ở đây, thường có sự thay đổi về gốc của động từ giữa người thứ nhất và các dạng khác, hãy nhớ rằng nếu đúng như vậy, người thứ ba số nhiều sẽ luôn có dạng giống như người thứ nhất (mogę/ mogą).

Động từ tiếng Ba Lan thứ hai

Các hậu tố cho động từ lớp học là: -ę (người thứ nhất), -y/isz (người thứ hai), -y/i (người thứ ba), -y/imy (người đầu tiên thuộc số nhiều), -y/icie (người thứ hai thuộc số nhiều), -ą (người thứ hai thuộc số nhiều).

Đây là một ví dụ của động từ lớp 2, với các liên hợp: lubić (thích), hayię (tôi thích), lubisz (bạn thích), on / ona lubi (anh / cô ấy thích), lubimy (chúng tôi thích) , lubicie (bạn giống như số nhiều), oni / one lubią (họ thích).

 
Các lớp ngữ nghĩa trong tiếng Ba Lan
Chăm chỉ trong quá trình học

Các động từ lớp thứ ba của tiếng Ba Lan

Phần cuối của động từ lớp 3 là: -am (người thứ nhất), -asz (người thứ hai), -a (người thứ ba), -amam (người đầu tiên số nhiều), -acie (người thứ hai số nhiều), -ają (Người thứ ba số nhiều).

Đây là một ví dụ mà chúng ta đã thấy từ trước của động từ lớp 3, với các liên hợp: [infinitive] mieć (có), mam (tôi có), masz (bạn có), on / ona ma (anh ấy / cô ấy có), mamy (Chúng ta có), macie (bạn có nhiều), oni/one mają (họ có).

Các động từ lớp thứ tư của tiếng Ba Lan

Động từ loại 4 là loại hiếm nhất và thực sự có thể được xem như là một nhóm phụ của động từ nhóm ba, vì sự khác biệt duy nhất là nguyên âm (-a / -e) ở phần kết thúc. Không có phân lớp cho nhóm động từ này.
 
Các lớp ngữ nghĩa trong tiếng Ba Lan

Phần cuối của động từ lớp 4 là: -em (người thứ nhất), -esz (người thứ hai), -e (thứ ba người số nhiều), -emy (số nhiều người đầu tiên), -ecie (thứ hai người số nhiều), -ają (Người thứ ba số nhiều).

Đây là một ví dụ của động từ lớp 4, với tất cả các liên hợp bằng tiếng Ba Lan: [infinitive] powiedzieć (nói), powiem (tôi nói), powiesz (bạn nói), on / ona powie (anh / cô ấy nói), powiemy (Chúng tôi nói), powiecie (bạn nhiều người nói), oni / one powiedzą (họ nói).

Hi vọng với bài viết trên bạn sẽ học thêm được nhiều cách sử dụng và phân biệt các lớp động cũng như cách sử dụng những từ Ba Lan để dễ dàng giao tiếp với mọi người hơn. Ngoài ra học tiếng Ba Lan tại Quận Bình Thạnh cũng như những nơi khác sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều trong quá trình học tập.
Học tiếng Hàn